Adatvédelmi irányelvek
Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:
Károlyi Marianna ev.
Adószám: 59459554-2-33
Nyilvántartási száma: 57499561
2335 Taksony, Fő út 2/A.
OTP, 11742180-21457328
Telefonszám: 06 70 315 7815
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék
Cégbíróság- a továbbiakban: Adatkezelő.
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a
továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő
gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR,
azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a
Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő
személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan
gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az
Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel
összefüggő „érintetti” jogairól.
Az Adatkezelő (IMPRESSZUM) elkötelezett e honlapot felkereső egyének
személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és
nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes
adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről
szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy
a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és
használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen
személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban
meghatározott formában kerülnek felhasználásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat,
mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.
A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről
és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket,
jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat
megadása nélkül a böngészést befejezni.
ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk
Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Károlyi
Marianna Egyéni Vállalkozó az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).
Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az
alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: POSTÁZÁSI CÍM:
Károlyi Marianna 2335 Taksony, Fő út 2/A. vagy írjon a e-mail címre.
Adatkezelő Felelősségi körök
Károlyi Marianna Egyéni Vállalkozó 2335 Taksony, Fő út 2/A. Összes tevékenység
Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is
jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez
elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás
esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása.
Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen
módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján
azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben,
hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés
átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.
Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön
személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság,
telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen
megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti,
megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó
adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá
a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó
adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és
szolgáltatások fejlesztését szolgálja.
A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes
adatok pontosak, naprakészek legyenek.
Az alábbi személyes adatok kezelése történik:
 Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég
esetén)
 Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 E-mail cím
 Telefonszám
 Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás,
statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési
szokások, viselkedési mintázat)
Adatkezelés időtartama:
 Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig
 Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
 Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése
alapján 8 év
Adattovábbítás feltételei
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben –
továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt
személyek, valamint társaságok részére:
 Adatfeldolgozás
 Jogi képviselet
 Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 Kézbesítés
 Könyvelés
 Követeléskezelés
 Marketing
 Számlázás
Adatfeldolgozók
Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt
szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat
esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának
egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre
kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző
cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.
Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):
 Futárszolgálat vagy GLS pont választása esetén:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai
Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma:
13-09-111755, adószáma: 12369410-2-44)
A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító
cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

SimplePay fizetés esetén,
tudomásul veszem, hogy Károlyi Marianna egyéni vállalkozó, (székhely: 2335 Taksony, Fő út 2/A.) adatkezelő által a www.fenykepesbogre.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff
 
Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek,
személyek
A tulajdonos, Károlyi Marianna Egyéni Vállalkozó végzi az adatok
kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses
ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.
Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
 A tárhely szolgáltató adatai
Neve: MikroVPS Kft.
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
Adószám: 25189861-2-43
EU adószám: HU25189861
A szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:
e-mail: support@mikrovps.hu
telefon: +36 94 200 210
Internetes elérhetősége: https://mikrovps.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://www.mikrovps.net/hu/aboutus/privacy-policy
 Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben
történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a
hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google
Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google
AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása –
Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és
Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása
– adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian
Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált
termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf.
 Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további
adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.
Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok
közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül
megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő
részére, e-mailben vagy postai levél formájában,
az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.
Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes
adatainak védelme
Károlyi Marianna Egyéni
vállalkozó https://fenykepesbogre.com internetes weboldala, valamint
megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól.
Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes
adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei
vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését.
Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik
nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás
beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.
Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és
korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a
mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és
különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.
Cookie-k (sütik) kezelése
A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.
Fogalmak
 Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel
 Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés,
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás,
összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok
harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi
 ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és
szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési
Feltételek
 Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név,
azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható
 Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes
adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét,
megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása,
amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható
természetes személy
 Felhasználók: az Adatkezelő által
üzemeltetett, https://fenykepesbogre.com weboldalon és az ott
meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak
 Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon:
06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem
weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás
nyújtására
 Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak
rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és
Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az
ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Károlyi Marianna
Egyéni Vállalkozó https://fenykepesbogre.com és az ott
meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai